طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي به زودي ابلاغ مي شود

طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي به زودي از طرف وزير راه و ترابري ابلاغ مي شود.به گزارش اداره كل روابط عمومي راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي كه در هفدهمين جلسه كميسيون ايمني راه ها سخن مي گفت با اعلام اين مطلب، اظهار داشت: ويرايش اوليه اين طرح به عنوان دستورالعمل به زودي ابلاغ مي شود كه در اين طرح فرماندهي صحنة تصادفات جاده اي بر عهدة پليس خواهد بود.وزير راه و ترابري بيان كرد: به منظور رفع مشكل هماهنگي بين سازمان ها در مراكز استان ها فركانس واحد ايجاد شود و تا وقتي كه پوشش تمامي جاده ها توسط نيروهاي امدادي به صورت كامل نشده است؛ بايد همة دستگاه ها در براي امدادرساني سانحه ديدگان كمك كنند و در جهت توسعه تجهيزات گام بردارند.وي ابراز داشت: در بودجه سال آينده كشور بايد مكانيزمي براي اجرايي كردن بيمه رانندگان درنظر گرفته شود و فعلاً دولت به تصميمي در مورد بيمه رانندگان نرسيده است. در اين جلسه سرهنگ هاشمي سرپرست پليس راه كشور نيز با اعلام كرد: در هفت ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته تعداد سوانح رانندگي 3/0 درصد معادل 58 نفر رشد داشته ايم. همچنين در مهرماه امسال نسبت به سال گذشته سوانح رانندگي منجر به فوت 6/9 درصد معادل 255 نفر كاهش داشته ايم.وي اعلام كرد: 732 دستگاه از خودروهاي پليس مجهز به GPS (موقعيت ياب جغرافيايي) شده است و تا يك ماه ديگر تمامي خودروهاي پليس در 18 استان نصب مي شود و تا پايان سال آينده تمامي خودروهاي پليس در تمامي استان هاي كشور به GPS مجهز مي شوند.

سرپرست پليس راه كشور تأكيد كرد: به منظور تعامل و هماهنگي كليه عوامل امداد و نجات در صحنه هاي تصادف و انجام عمليات سريع توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، اورژانس و هلال احمر، فرمانده پليس راه كه عملاً به صورت شبانه روزي در جاده هاي كشور حضور دارد فرماندهي در صحنه سوانح رانندگي را بر عهده خواهد داشت.سرهنگ هاشم با اشاره به اينكه اجراي طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي و اجراي آن در سراسر كشور امري ضروري و اجتناب ناپذير است، يادآور شد: هدف از ارائه اين طرح وحدت فرماندهي در صحنه تصادف و ارائه به موقع خدمات امداد و نجات به سانحه ديدگان و برقراري ارتباط دايم و مستمر مردمي از طريق سيستم 110 جاده اي است.سرپرست پليس راه كشور يادآور شد: اجراي طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي به منظور كاهش ضايعات ناشي از حوادث رانندگي، تسريع در رفع انسدادهاي احتمالي جاده اي و حضور به موقع كليه عوامل امداد و نجات و ايجاد بستر مناسب براي اطلاع رساني عمومي و جلوگيري از بروز خطرات احتمالي از تصادف وسايل نقليه حامل مواد خطرناك مي باشد. در اين طرح وظايف سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي شامل پاكسازي صحنه هاي حوادث و بلاياي طبيعي، تهيه و نصب علايم ترافيكي و هشداردهنده مورد نياز در سوانح رانندگي ذكر شده است. بنابر اين گزارش در طرح فرماندهي هماهنگ عمليات رسيدگي به حوادث جاده اي مركز فوريت هاي پزشكي (اورژانس) را شامل حضور به موقع عوامل اورژانس جاده اي، اقدامات درماني اوليه مجروحان و مصدومان جاده اي و انتقال آن ها به مراكز درماني مربوطه ذكر شده است.

لینک