انتصاب سه سرپرست جديد در اداره كل راه و ترابري لرستان

تعدادي از رؤساي ادارات راه و ترابري لرستان تغيير كردند.

به گزارش روابط عمومي راه و ترابري لرستان،  با حكم مهندس عباس رضايي مدير كل راه و ترابري اين استان، آقايان سعيد سعيدزاده به عنوان سرپرست اداره حراست، عبدالرضا ميرزاوند به عنوان سرپرست اداره تداركات و حسين ده محسني به عنوان سرپرست اداره حوزه معاونت اداري و مالي منصوب شدند.

لینک