آسفالت 260 كيلومتر از راه روستايي استان گلستان

تا پايان امسال 260 كيلومتر از راه هاي روستايي استان گلستان آسفالته مي شود.

مدير كل راه و ترابري گلستان با اعلام اين خبر اظهار داشت: براساس مصوبات سفر رياست جمهوري به گلستان 150 كيلومتر از راه هاي روستايي اين استان روكش آسفالت شده است.وي گفت: تا پايان امسال نيز 110 كيلومتر باقيمانده آسفالت خواهد شد.محمد تقي جوان شورابي ضمن اعلام رضايت از مراحل آسفالت ريزي محور توسكستان تا شاهكوه افزود: اين محور هم اكنون تا سه راهي شاهكوه پائين، آسفالت شده است و باقيمانده آن نيز تا پايان سال مالي جاري به اتمام مي رسد.آس

 

 

لینک