استقرار اكيپ هاي راهداري در 791 گردنه سردسيركشور

اكيپ هاي راهداري به همراه 7 هزار و پانصد وسيله نقليه در 791 گردنه سردسير كشور مستقر شداند. محمد بخارايي رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اين مطلب گفت: 30 ميليارد تومان از اعتبارات كشور به انضمام 80 ميليارد تومان ديگر از محل اعتبارات متمم بودجه براي اصلاح يك هزار نقطه حادثه خيز كشور هزينه مي شود. وي كه در جلسه شوراي حمل و نقل استان مركزي سخن مي گفت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: توسعه ناوگان حمل و نقل كشور از اولويت هاي بخش راه و ترابري است، كه با اختصاص 400 ميليارد تومان اعتبار به صورت وام هاي اشتغالزايي اميدواريم به اهداف توسعه اي بخش ناوگان جاده اي دست يابيم.

    وي ايمن سازي مسير مدارس كنار جاده ها را از برنامه هاي ويژه وزارت راه و ترابري دانست و افزود: يك هزار و 200 مدرسه از دو هزار مدرسه حاشيه جاده هاي كشور ايمن سازي شده است.

    بخارايي از اختصاص 60 ميليارد تومان براي بهينه سازي سه محور مهم و ترانزيتي استان مركزي خبر داد و گفت: اين اعتبار طي سه سال براي بهسازي خودروهاي اراك، سلفچگان، ساوه، همدان و بوئين زهرا اختصاص يافته است.

 

لینک