نمك پاشي مدرن در جاده هاي استان تهران

اداره كل راه و ترابري استان تهران براي راهداري زمستاني، 30 دستگاه كاميون نمك پاش خريداري كرد.

    به گزارش روابط عمومي اين اداره كل؛ نمك پاش هاي مذكور با مخازن 10 مترمكعبي قادرند روزانه 10 تن نمك خالص را مطابق استانداردهاي (ASTM) بر روي سطح معابر يخ زده بپاشند.

     اين نوع نمك پاش ها از نوع تسمه نقاله اي هستند، كه عيوب نمك پاش هاي قديمي را ندارند.

     بنا بر اين گزارش، اداره كل راه و ترابري استان تهران قصد دارد، براي نگهداري نمك به صورت خشك و طولاني سيلويي با سيستم «قاب فضايي و سقف لانه زنبوري» مجهز به سيستم رطوبت سنج احداث كند.

لینک