خبر كهكيلويه و بويراحمد 

بازديد وزير راه و ترابري از محورهاي استان كهكيلويه و بويراحمد

مهندس محمد رحمتي وزير محترم راه و ترابري در جريان سفرهاي استاني رياست محترم جمهوري و هيأت دولت ، از راههاي استان كهكيلويه و بويراحمد بازديد نمود .

به گزارش اداره كل راه و ترابري كهكيلويه و بويراحمد وزير راه و ترابري ضمن بازديد از محورهاي حوزه استحفاظي شهرستان بويراحمد و دنا از جمله محور ياسوج _ شيراز ، ياسوج _ گچساران ، ياسوج _ سميرم ، ياسوج _ سي سخت در جلسه شوراي اداري شهرستان دنا به نمايندگي هيأت دولت شركت نمود.

شايان ذكر است در اين جلسه مشكلات كليه بخشهاي مختلف شهرستان دنا و بويراحمد با حضور دكتر هدايت خواه نماينده مردم بويراحمد و دنا به انضمام گزارش ويژه اي در 17 فصل براي طرح در جلسه هيأت دولت ارائه گرديد .


 

 

لینک