بزرگراه زاهدان – زابل احداث مي شود

بزرگراه زاهدان – زابل به طول 32 كيلومتر احداث مي شود.

 به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، عمليات اجرايي بزرگراه زاهدان – زابل با هدف حمل و نقل سريع، ايمن و افزايش جا به جايي بار و مسافر در استان سيستان و بلوچستان آغاز شد.

اين بزرگراه كه داراي 16 زيرگذر و 2 دوربرگردان است، با اعتبار اوليه 180 ميليارد ريال، براساس فهرست بهاء راه سازي سال 85 احداث خواهد شد.

بر اساس اين گزارش،  رويه اين بزرگراه از نوع آسفالت گرم در دو لايه بيندر و توپكا هر كدام به ترتيب 7 و 5 سانتي متر و به طور مجموع 12 سانتي متر است.

 

لینک