برپايي بزرگترين نمايشگاه حمل و نقل كشور

   بزرگترين نمايشگاه تخصصي حمل و نقل كشور با شركت چهار بخش حمل ونقل ريلي، هوايي، دريايي و جاده اي 28 آذرماه گشايش       مي يابد.

    به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري؛ رئيس ستاد اين نمايشگاه ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت به منظور معرفي توانمندي هاي بخش راه و ترابري، ايجاد فرصت ها و زمينه هاي همكاري، استفاده از منابع اعتباري داخل و بهره گيري از روند تكنولوژي جهاني به مدت 4 روز برگزار خواهد شد.

    وي اضافه كرد: وجود شركت هاي چند مليتي خارجي و فعال در عرصه هاي بين الملل، فرصت مناسبي براي شركت هاي خصوصي داخلي در زمينه رشد فناوري، كسب اعتبار و ايجاد فرصت هاي مشترك كاري فراهم خواهد كرد.

    مسعود ذهبيون از خصوصيات نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و ترانزيت را حضور شركت هاي مطالعاتي، نرم افزاري، مشاوران، ساخت، بهره بردار، خدماتي و نگهداري در كنار هم برشمرد و افزود: به منظور حضور صنايع سبك و سنگين در احجام متفاوت 15 هزار متر محيط نمايشگاهي در دو فضاي آزاد و مسقف با كاربري هاي متفاوت به اين امر اختصاص يافته است.

لینک