طی 6 ماهه گذشته

بالغ بر 27 ميليارد ريال صرف ايمن سازی راه های مازندران شد

   27 ميليارد و 235 ميليون ريال اعتبار تخصيصي, صرف ايمن سازی راه های استان مازندران شد.بنا بر گزارش روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان مازندران،  ايجاد 13 کيلومتر روشنايي, مرمت و نوسازی 270 كيلومتر از پروژه هاي روشنايي, ايجاد 2 كيلومتر فضای سبز حاشيه راه, نصب 30 هزار عدد چشم گربه ای, نصب 74 عدد چراغ چشمک زن, نصب 30 هزار و 925 عدد علائم ايمني راهنمايی و رانندگی از جمله اقدامات اين اداره کل در راستای ايمن سازی و کاهش سوانح رانندگی در محورهای استان مازندران بوده است.

     بر پايه اين گزارش خط کشی 653 کيلومتر از راه های اصلی و فرعی, نصب 19 کيلومتر گاردريل جهت تفکيک باند و 41 کيلومتر گاردريل در نقاط پرتگاهی از ديگر اقدامات اين اداره کل در برقراری ايمنی جاده های استان مازندران بوده است.

لینک