89 درصد سوانح رانندگي اردستان در بزرگراه ترانزيتي تهران – بندرعباس

شهرستان اردستان با واقع شدن در مسير ترانزيتي تهران – بندرعباس با حجم زياد تردد خودروهاي سنگين روبرو است.شاهرخ رضا باقري، رئيس ادارة راه و ترابري اردستان با ذكر اين مطلب و با اشاره به اين كه طول راه هاي همسنگ اردستان 1590 كيلومتراست، گفت: از 319 كيلومتر راه اصلي اين حوزه، 103 كيلومتر آن در محدودة بادرود- اردستان- نائين به صورت دو بانده در مسير ترانزيتي تهران – بندرعباس قرار گرفته است.وي اضافه كرد: اين محور داراي ترافيك بالايي معادل 15 هزار تردد در شبانه روز است كه حدود 50 درصد آن شامل خودروهاي سنگين و نيمه سنگين مي شود.

وي با اشاره به اين كه بر اساس آمار تصادفات در 6 ماهة اول سال جاري، 89در صد  تصادفهاي جاده اي اين شهرستان، در محور ترانزيتي ياد شده به وقوع پيوسته است، گفت: عامل اصلي سوانح رانندگي ناشي از خطاي انساني از جمله خواب آلودگي، سرعت و سبقت غيرمجاز است.وي افزود: مجتمع هاي خدماتي بين راهي از نيازهاي ضروري اين مسير است، كه با ساخت چنين مجتمع هایی مي توان موجبات رفع خستگي رانندگان را در يك سفر طولاني فراهم كرد.

 

لینک