وزير راه و ترابري در ديدار با دبير كل اكو:

راه آهن ايران سال آينده به پاكستان مي پيوندد

 وزير راه و ترابري كشورمان در ديدار با دبير كل اكو اعلام كرد: طي 12 ماه آينده با تكميل پروژه راه آهن كرمان – بم – زاهدان شبكه حمل و نقل ريلي ايران به پاكستان متصل مي شود.

    به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه وترابري، مهندس محمد رحمتي بيان كرد: با اتصال شبكة ريلي ايران به كويته، پاكستان از طريق ايران به آسياي مركزي و تركيه متصل مي شود.

     وي خاطرنشان كرد: راه آهن كويته در پاكستان نياز به بازسازي دارد كه با وضعيت فعلي با اتصال شبكه حمل و نقل ريلي ايران  نمي توان از ظرفيت هاي موجود استفاده بهينه كرد.

      مهندس رحمتي ادامه داد: در مورد تكميل شبكه حمل و نقل ريلي ايران به منظور اتصال به اروپا در تركيه بايد خطوط ريلي شمال درياچه وان نيز تكميل شود كه به نظر مي رسد بايد ايران از طريق فاينانس به تكميل اين شبكه كمك كند.

      وزير راه و ترابري با تأكيد بر مشتركات كشورهاي عضو اكو، يادآور شد: ايران مي تواند نقش مهمي در اتصال خطوط حمل و نقل كشورهاي شرقي و شمال شرقي ايران به عراق داشته باشد و با تغيير وضعيت سياسي عراق ميزان حمل و نقل به اين كشور به مقدار قابل توجهي افزايش يافته است.

      وي افزود: كشورهاي عضو اكو به محور ارتباطي پاكستان، ايران و تركيه علاقه مند هستند و آنها مي توانند از اين محور استفاده كنند.

در ادامه اين ديدار خورشيد انور دبير كل جديد سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) با اظهار خرسندي از ديدار با وزير راه و ترابري بر نقش مؤثر حمل و نقل در سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو تاكيد كرد و بيان داشت: بحث تجارت، انرژي و حمل و نقل سه محور اساسي فعاليت اكو است كه بدون در نظر گرفتن حمل و نقل دو موضوع ديگر عملي نخواهد بود.

      وي با تقدير از نقش وزارت راه و ترابري كشورمان در اكو ابراز كرد: كميته هماهنگي كشورهاي عضو اكو در زمينه بيمه توسط ايران شكل گرفته است و نشست اين كميته در تهران برگزار خواهد شد كه اميدواريم نقش مؤثر ايران در اكو همچنان ادامه يابد.

     خورشيد انور در پايان با اشاره به رياست كميسيون مشترك پاكستان و ايران توسط مهندس رحمتي خواستار افزايش همكاري هاي دو كشور شد و ادامه داد: كشورهاي عضو اكو از مشتركات فرهنگي گسترده اي برخوردارند و اميدواريم كه مفاد موافقتنامه كشورهاي عضو در زمينة حمل و نقل اجرايي شود.

خورشيد انور  پاكستاني شهريور ماه امسال به عنوان دبير كل دوره اي اكو منصوب شد

لینک