برگزاري سمينار سيستم هاي حفاظتي از بستر راه ها در برابر حوادث طبيعي

 سمينار سيستم هاي حفاظتي از بستر راه ها و تأسيسات مهم در برابر حوادث طبيعي در اداره كل راه و ترابري كردستان برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري كردستان؛  اين سمينار در خصوص حوادث طبيعي از جمله ريزش سنگ، ناپايداري شيب هاي خاكي و سنگي، ريزش بهمن و جاري شدن سيلاب توسط شركت ژئوتك برگزار شد.

    در اين سمينار استفاده از سيستم فنس هاي فلزي پيشرفته ژئوبروك، سيستم پايداري شيب ها به وسيله شبكه فلزي تكو، بهمن گيرها و سيستم كنترل خرده سنگ ها و خرده چوب ها در سيلاب،  از جمله مواردي بود كه با ارائه مقالات و سخنراني هايي مورد بررسي و جهت به كارگيري با شرايط توپوگرافي استان مورد ارزيابي قرار گرفت.

لینک