بهره برداري از كارخانة آسفالت 120 تني در انارك

 هوشنگ عشايري معاون راهسازي اداره كل راه و ترابري استان اصفهان با اشاره به استقرار و راه اندازي يك واحد كارخانة آسفالت در بخش انارك شهرستان نائين گفت: بهسازي محور نائين – انارك –خور يك پروژة ملي است، كه شامل رفع نقاط حادثه خيز، اصلاح قوس ها، احداث واريانت و حذف گردنة زنجير گاه و روكش آسفالت اين محور مي شود.

     وي برآورد اعتباري اين پروژه را حدود 300 ميليارد ريال در سال دانست و افزود: 22 كيلومتر از مسير، حدفاصل نائين – انارك بهسازي، شانه سازي و روكش آسفالت شده است.

    وي گفت: در سال جاري نيز 23 كيلومتر از سمت انارك تا پل راه آهن روكش آسفالت خواهد شد. همچنين مراحل آسفالت ريزي بخش ديگري از مسير از انتهاي پروژة حذف گردنه به سمت پاسگاه پليس راه سه راهي جندق، به طول 65 كيلومتر به پايان رسيده است.

 وي اضافه كرد: تا پيش از راه اندازي اين كارخانه، آسفالت راه هاي منطقه، آسفالت رود ميكس و سطحي بود ولي از اين پس با اجراي روكش آسفالت گرم، كيفيت روية آسفالتي سطح راهها  ارتقاء مي يابد.

     عشايري افزود: اين كارخانه با ظرفيت توليد اسمي 120 تن در ساعت با 4 دستگاه سيلوي مصالح سرد 6 متر مكعبي و 4 سيلوي مصالح گرم به طور تمام اتوماتيك كار مي كند. وي اظهار داشت: براي پروژة 350 كيلومتري بهسازي و روكش آسفالت نائين – انارك – خور – طبس در اين محور، دو كارخانة آسفالت ديگر نيز استقرار يافته و اين كارخانه سومين كارخانه محسوب مي شود.

     معاون راه سازي اداره كل راه و ترابري اصفهان در خصوص پروژة واريانت جايگزين گردنة زنجيرگاه با اشاره به اين كه اجراي اين پروژه موجبات كاهش زمان سفر، صرفه جوئي در سوخت و كاهش تلفات جاده اي مي شود، گفت: تاكنون قطعة اول پروژه به طول 14 كيلومتر از 65% پيشرفت فيزيكي،  شامل 95% خاكبرداري، 70% خاكريزي و 50% مصالح اساس و زيراساس برخوردار شده، كه تاكنون 2 ميليارد تومان هزينه دربر داشته است.

      وي با اعلام اينكه در آيندة نزديك عمليات اجرائي قطعه دوم اين پروژه آغاز خواهد شد، پيش بيني كرد: در صورت تأمين 90 ميليارد ريال اعتبار براي كل اين پروژه به طول 38 كيلومتر، پروژه مذكور به صورت يك جا در سال 87 به بهره برداري مي رسد.

لینک