جاده هراز و فيروزكوه به هم متصل مي شود

 براي سهولت تردد وسايل نقليه عبوري بين دو استان تهران و مازندران،  جاده هاي فيروزكوه و هراز به هم متصل مي شود.

    به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري؛  به زودي شاهد افتتاح جاده جديدي از منطقه لاسم واقع در محور هراز، به شهرستان فيروزكوه در امتداد محور فيروزكوه خواهيم بود.

    مراحل ساخت اين جاده از پيچ لاسم واقع در منطقه پلور، كيلومتر 94 محور هراز شروع شده و با گذر از روستاهاي كوهستاني و زيباي ييلاقي زيار، لاسم، زرمان، وزنا، اندريه، قزونچاي، آسور، ارجمند، به شهرستان فيروزكوه متصل مي شود.

    بنا بر اين گزارش جاده مذكور كه 75 كيلومتر طول دارد، از مناطق كوهستاني عبور كرده و داراي شيب طولي متوسطي است.

    اين گزارش مي افزايد: 59 كيلومتر اين محور در حوزه استحفاظي استان تهران قرار دارد كه 50 كيلومتر آن زيرسازي و آسفالت شده و حدود 9 كيلومتر آن باقي مانده است.

    همچنين مراحل ساخت و آسفالت 16 كيلومتر ديگر اين محور واقع در استان مازندران، پس از 4 ماه فعاليت شبانه روزي پرسنل اداره كل راه و ترابري اين استان با اعتبار 9 ميليارد و 738 ميليون ريال تكميل شده است كه با آسفالت 9 كيلومتر باقي مانده در حوزه استحفاظي تهران بزودي شاهد بهره برداري از آن خواهيم بود

لینک