اخبار سمنان 

بازديد مقام عالي وزارت از راههاي استان سمنان

مقام عالي وزارت در جريان بازديد از محورهاي استان سمنان از عمليات بهسازي محور شاهرود _ سبزوار اعلام رضايت نمود .

به گزارش اداره كل راه و ترابري استان سمنان مهندس رحمتي وزير محترم راه و ترابري بدون اطلاع قبلي از پروژه هاي محور تهران _ سمنان _ شاهرود _ مشهد بازديد نمودند .

بر پايه اين گزارش در جريان اين سفر ضمن بررسي چگونگي پيشرفت پروژه ها بر تكميل هر چه سريعتــر باند دوم محورهاي دامغان _ شاهرود _ مياندشت عباس تأكيد شد .

گفتني است در اين بازديد روند اجرايي و عمليات بهسازي محور شاهرود _ سبزوار حدفاصل مياندشت _ كاهك به طول 60 كيلومتر مورد رضايت مقام عالي وزارت قرار گرفت .


 

 

 

 

لینک