با افزايش ناوگان هوايي:

بخش عمده اي از تأخيرها كاهش مي يابد

 به دنبال درج نقطه نظرات مردمی در پاره ای از جراید  مبنی بر تاخیر پروازها در برخی از فرودگاههای عملیاتی کشور، اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري اعلام كرد: با تلاش و برنامه ريزي به عمل آمده توسط دست اندرکاران سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر افزايش حداقل 5 فروند هواپيما به ناوگان هوايي كشور اميد است بخش عمده اي از تأخيرها كاهش يابد. بنا بر اين گزارش تأخير در پروازهاي شركت هاي هواپيمايي در تمام كشورهاي جهان وجود دارد و جمهوري اسلامي از اين قاعده مستثني نمي باشد. لذا در برخي كشورها از جمله ايران عوامل برون سازماني از جمله موضوع تحريم فروش هواپيما و محدوديت ناوگان هوايي كشور و بدي شرايط جوي و ديگر موارد، موجب افزايش تأخيرها مي شود.

 اداره كل روابط عمومي وزارت راه عوامل اساسي تأخيرها را عمر بالاي ناوگان هوايي كشور، محدوديت شركت هاي هواپيمايي و نداشتن هواپيماي جايگزين، بروز نقص فني كه ناشي از عمر بالا و محدوديت قطعات يدكي، مسائل ايمني پرواز، شرايط جوي و تأخيرهاي ناشي از عملكرد ضعیف تعداد محدودی از شركت هاي هواپيمايي و واحد های مستقر در فرودگاه برشمرد.

  

لینک