جاده قديم قم به تهران( بزرگراه امام علی(ع) ) بهسازی می شود

با انعقاد قرارداد بهسازی جاده قدیم قم به تهران، عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی با توجه به مناقصه احداث تقاطع  غیر همسطح شاه جمال و انعقاد قرار داد بهسازی جاده قدیم قم- تهران و کمربندی اراك از طريق مجري طرح بهسازي تهران ـ خوزستان در جهت رفع مشكل دست انداز ابتدای بزرگراه امام علی(ع)  (قم )  به صورت اساسي اقدام خواهد شد.

 گفتنی است برپاية اعلام سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و اداره كل راه و ترابري استان قم « ابتداي بزرگراه امام علي(ع)  (كمربندي اراك) حدفاصل اين كمربندي با بزرگراه قم ـ سلفچگان در حوزه خدمات قانوني شهرداري قراردارد كه شهرداري و شركت توزيع نيروي برق در جهت نگهداري رويه آسفالت و روشنايي آن فعاليت داشته اند . اداره كل مذكور نيز طي چندين مرحله، اقدام به پخش آسفالت رگلاژي نموده است.

 

لینک