10 طرح و پروژه با 118 ميليارد ريال اعتبار در استان مركزي

عمليات بهسازي محور 4 خطه گردنه سيبك تا پل دوآب در استان مركزي به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري استان مركزي؛ عمليات بهسازي اين چهارخطه شامل شانه سازي،  روكش آسفالت و خط كشي به طول 30 كيلومتر،  به صورت رفت و برگشت انجام شد.

همچنين اين اداره كل براي رفع نقاط حادثه خيز مهم استان در محورهاي مواصلاتي و شرياني خاص، پروژه روشنايي اين محورها را با اعتباري بالغ بر 12 ميليارد ريال به پيمانكار تحويل داد.

اين گزارش مي افزايد: جهت ايمن سازي راه هاي شرياني خاص استان با اعتباري بالغ بر هشتاد ميليارد ريال، محورهاي ساوه – همدان، دليجان، خمين و تفرش به صورت هندسي لكه گيري و درزگيري شد.شايان ذكر است،  در آينده اي نزديك محور كنارگذر شمالي اراك و باند دوم مهاجران – توره افتتاح خواهد شد.

اين گزارش در پايان مي افزايد: پل زيرگذر كارچان، پل زيرگذر قلعه نو، شانه سازي راه اراك راهجرد به طول 40 كيلومتر و نصب 20 كيلومتر گاردريل از ديگر طرح هايي بوده است، كه با اعتباري بالغ بر 26 ميليارد و چهارصد ميليون ريال به بهره برداري رسيده است.

 

لینک