مدير كل راه و ترابري استان مركزي:

با اعتبارات اندك ، ساخت راه هاي استان 80 سال طول مي كشد

48 نقطه حادثه خيز در راه هاي اصلي و فرعي استان مركزي شناسايي شده است.

مدير كل راه و ترابري مركزي با بيان اين مطلب گفت: رويكرد ما در استان افزايش سهم اعتبار، انجام عمليات راهداري، روان سازي و سرعت ناوگان است، كه با اين هزينه هايي كه دريافت مي شود، براي ساختن راه هاي استان مركزي به 80 سال زمان نياز داريم.

وي با اشاره به كارهاي در حال انجام افزود: محور ساوه – بويين زهرا، از شهر صنعتي ساوه تا بويين زهرا، بهسازي حدود هشت كيلومتر از محور خمين – محلات و همچنين هشت كيلومتر و 700 متر از محور خمين – اراك تا پايان امسال به بهره برداري خواهد رسيد.

 وي گفت: ايمن سازي راه ها و اجراي روشنايي نقاط مه آلود استان با اعتبار يك ميليارد و 200 ميليون تومان تا پايان سال 85 به بهره برداري مي رسد.

 مدير كل راه و ترابري استان مركزي با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در يك سال گذشته تصريح كرد: نصب 14 هزار تابلو در راه هاي استان، نصب 13 هزار و 700 چراغ رفلكتور، 39 چراغ چشمك زن، 13 كيلومتر حفاظ جاده، رفع 38 مقطع حادثه خيز و خط كشي يك هزار و 450 كيلومتر از راه هاي اصلي از ديگر فعاليت هاي اين اداره كل بوده است.

وي گفت: عريض كردن 20 كيلومتر از محور ساوه – همدان با صرف هزينه اي بالغ بر 900 ميليون تومان و راه سازي 16 كيلومتر از جاده آشتيان انجام شده است.

مهندس احمدي نوري در پايان گفت: در توسعه ي حمل و نقل بايد به حمل و نقل ريلي هم توجه كنيم،  با توجه به اينكه 85 درصد از حمل و نقل ها از طريق جاده صورت مي گيرد درصدد هستيم، مقداري از اين درصد را به حمل و نقل ريلي كه ايمن تر است، تخصيص دهيم.

 

لینک