عمليات اجرايي محور دوم بزرگراه ياسوج، سپيدان به زودي آغاز مي شود

 مدير كل راه و ترابري استان كهكيلويه و بويراحمد با اشاره به اهميت نقش حمل و نقل در توسعه و رشد اقتصادي كشور اقتصاد، اظهار داشت: راه هاي ارتباطي در توسعه همه جانبه منطقه اهميت بالايي دارد به گونه اي كه اگر نتوانيم همگام با رشد جمعيت، راه هاي ارتباطي كه شريان حياتي جامعه محسوب مي شوند را سامان دهيم با مشكلات عديده اي مواجه خواهيم شد.

وي خاطر نشان كرد: بررسي وضعيت بخش كشاورزي، دامپروري و جاذبه هاي گردشگري و منابع عظيم خداداي استان كهكيلويه و بويراحمد نشان مي دهد كه مهم ترين چالش فراروي توسعه همه جانبه اين استان عدم وجود راه هاي ارتباطي مناسب مي باشد.وي تصريح كرد: جهت گيري ويژه اداره كل راه و ترابري استان كهكيلويه و بويراحمد در توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل به منظور بهبود رفاه عمومي و استفاده از موقعيت جغرافيايي استان در افزايش ميزان ترانزيت كالا، منطبق با برنامه چهارم توسعه كشور است. مهندس دارابي شناسايي و اصلاح نقاط حادثه خيز استان، تكميل راه هاي اصلي بين استاني، شروع عمليات اجرايي بزرگراه هاي استان و بهسازي و تكميل شبكه راه هاي فرعي درون استاني را،  از اهداف و برنامه هاي اداره كل راه و ترابري ذكر كرد.

وي گفت: محور دوم بزرگراه ياسوج _ سپيدان كه از جمله پروژه هاي مصوب هيأت دولت در سفر استاني رئيس جمهور است، از محل منابع ملي تأمين اعتبار خواهد شد، كه به زودي عمليات اجرايي آن شروع خواهد شد. وي همچنين گفت: ( قطعه 5 ج) باند دوم گچساران، باباميدان به پيمانكار واگذار شده، كه جهت تصويب اين محور در پيوست بودجه سال جاري در حال پيگيري مي باشيم.

وي تصريح كرد: مطالعات باند دوم محورهاي ياسوج – سميرم و ياسوج – باباميدان نيز در دست اقدام است. وي با بيان اينكه پيشرفت فيزيكي پروژه هاي در دست اقدام از وضعيت مناسبي برخوردار است، اظهار داشت: در نيمه اول سال جاري عمليات اجرايي چهارخطه ورودي گچساران به طول 5/5 كيلومتر و بيش از 20 كيلومتر راه فرعي با اعتباري بالغ بر 60 ميليارد ريال به اتمام رسيد.

وي با بيان اينكه احداث بيش از 280 كيلومتر راه اصلي در دست مطالعه است، اذعان داشت: 90 كيلومتر راه اصلي و 45 كيلومتر بزرگراه در دست ساخت و بيش از 300 كيلومتر راه فرعي در دست بهسازي است.

لینک