ساخت بزرگراه كربلا – پل ذهاب امسال آغاز مي شود

مدير كل راه و ترابري استان كرمانشاه گفت: احداث بزرگراه كربلا – پل ذهاب از امسال آغاز خواهد شد.

عطاءا... قادري با بيان اين مطلب، تصريح كرد: زمان آغاز به كار احداث بزرگراه كربلا – پل ذهاب هنوز معلوم نشده است، اما تا پايان امسال اين پروژه اجرايي خواهد شد.

همچنين وي افزود: احداث بزرگراه كرمانشاه به كامياران از ديگر برنامه هاي ما است، كه تا پايان امسال عمليات احداث آن شروع خواهد شد.

 وي با بيان اينكه 7 نقطه حادثه خيز در سطح استان كرمانشاه تا پايان امسال از ميان برداشته خواهد شد، افزود: ديگر برنامه هاي اين اداره كل تا پايان سال جاري، احداث 400 كيلومتر بهسازي راه روستايي در استان كرمانشاه، احداث 75 كيلومتر راه اساسي و بهسازي 135 كيلومتر راه اصلي و فرعي است.

لینک