طولاني ترين تونل ايران بزودي افتتاح مي شود

بزرگترين تونل جاده اي ايران در استان بوشهر افتتاح خواهد شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري پروژه راه اصلي اهرم- فراشبند به طول 10 كيلومتر بين استان هاي بوشهر و فارس با بزودي توسط مقامات كشورمان افتتاح خواهد شد.

بنابراين گزارش يكي از ويژگي هاي مهم اين راه ارتباطي تونل عظيم اهرم- فراشبند به طول 2526 متر در دو قطعه است كه تونل شماره يك داراي 2065 متر طول و تونل شماره دو نيز از 500 متر طول برخوردار است.اين پروژه كه باعث  كاهش 65 كيلومتري مسير ارتباطي دو استان فارس و بوشهر مي شود، با 30 ميليارد و 553 ميليون ريال اعتبار توسط سازمان توسعه راه هاي ايران به اجرا درآمده است.

شايان ذكر است: اتصال شهر اهرم در مركز منطقه تنگستان واقع در استان هاي بوشهر و بندرعباس تا فراشبند واقع در فارس، بهترين گزينه مسير ترانزيتي جنوب- شمال محسوب مي گردد.

 مسير ارتباطي اهرم- فراشبند علاوه بر آن كه بخشي از ترافيك موجود بوشهر به فارس را به خود اختصاص مي دهد موجب اتصال آبادي هاي زيادي از جمله كلمه ماخون، بوشكان و پهناپهن به يكديگر و ارتباط اين آبادي ها به راه هاي ارتباطي كشور مي شود.

لازم به ذكر است: بهره برداري از اين محور بر توسعه كشاورزي منطقه تأثير اساسي دارد چنان كه زمين هاي مستعد اطراف اين محور به زير كشت گندم، جو، تنباكو، خرما و صيفي جات خواهد رفت.

همچنين از لحاظ منابع زيرزميني، به علت كشف گاز و استخراج منابع گازي در اطراف فراشبند استفاده از اين محور از توجه و اهميت خاصي برخوردار خواهد شد.

گفتني است كلنگ اين پروژه در سال 74 به زمين زده شده بود كه به همراه تونل عظيم آن امسال به بهره برداري مي رسد.

لینک