اعتبارات راهداري جاده هاي گلستان اندك است

نگهداري از راه هاي ساخته شده وظيفه اصلي اداره كل راه و ترابري استان گلستان است.

مدير كل راه و ترابري گلستان در جلسه اخير شوراي راهداري اين استان با بيان اينكه راه هاي اين استان در بخش اصلي، فرعي و روستايي در حال توسعه و بهسازي است گفت:  در آينده اي نه چندان دور شاهد بالا رفتن پيك ترافيك در محورهاي گلستان خواهيم بود كه مي بايست هم اكنون راهداري و مرمت راه ها را سرلوحه كار قرار دهيم.وي با اشاره به اينكه نگهداري و ايمن سازي راه هاي گلستان بايد در اولويت برنامه هاي ما باشد تصريح نمود: اعتبارت تخصيص يافته جهت نگهداري راه هاي حوزه استحفاظي بسيار اندك است و مي بايست اين اعتبارات رشد نمايند.

جوان شورابي گفت: بايد از ساخت و ساز غيرقانوني در حاشيه راه ها جلوگيري كرد و با متخصصين برخورد قانوني شد.وي همچنين كمبود ماشين آلات راهداري و پرسنل ماهر را از ديگر مشكلات اداره كل راه و ترابري گلستان در بخش راهداري اعلام نمود

لینک