وزير راه و ترابري:

گرامي داشتن فرهنگ ايثار و شهادت وظيفه همة مسئولان است

وزير راه و ترابري در ديدار با فرزندان شهداي وزارت راه وترابري خاطر نشان كرد: همة مسئولان وظيفه دارند كه فرهنگ ايثار و شهادت را گرامي بدارند و به ايثارگران و خانواده هاي شهدا احترام بگذارند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي بيان داشت: وقايع تاريخ معاصر ما مي تواند درسي باشد و انشاالله كه بتوانيم با بهره مندي از فرهنگ ايثار و شهادت منافع كشور و ملت را در نظر بگيريم.

وي خاطرنشان كرد: آرامش فعلي كشور نتيجه فداكاري و ايثارگري ها است و خداوند نتيجه عملكرد آنان را به ما عطا كرده است زيرا كه قبل از انقلاب رژيم نوكري امريكا و سركوبي مردم را در پيش گرفته بود و اين قدرت خداوندي رزمندگان و انقلابيون بود كه رژيم شاه را سرنگون كرد.

 وزير راه و ترابري ابراز داشت: كساني كه جنگ را به وجود آوردند امروز شاهد عذاب بسيار بدي هستند كه بايد انسانها از اين وقايع عبرت بگيرند و هر فرد ايراني موظف است كه احترام و عظمت براي رزمندگان، ايثارگران و خانواده هاي شهدا قايل باشد كه اين موجب مي شود نسل حاضر نيز هميشه براي دفاع از ارزش ها و كشور آماده باشند.

در اين مراسم حسين تختي مسئول دفتر امور ايثارگران وزارت راه و ترابري بيان كرد: فرزندان شهدا مديران آينده كشور هستند كه بايد از آنها استفاده شود و فرزندان شهدا نيز همچون پدرانشان مظلوم واقع شده اند و سعي داشته ايم كه با رفتارهايي كه داريم فرهنگ ايثار و شهادت را مدنظر داشته باشيم. 

در اين ديدار فرزندان شهدا مشكلات اداري خود را مطرح و وزير با تشكر از فعاليت هاي مسئول دفتر امور ايثارگران قول مساعد براي رفع مشكلات آنها را داد.

لینک