معاون ستاد اشتغال وزارت راه و ترابري:

شهروندان مي توانند از پروژه هاي ‌وزارت راه و ترابري بازديد كنند

   معاون ستاد اشتغال وزارت راه و ترابري اعلام كرد: شهروندان در قالب تورهاي شغلي مي توانند از پروژه هاي ويژة حمل و نقل در كل كشور بازديد كنند.

   در اين زمينه با جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت مدرس به منظور بازديد دانشجويان و دانشگاهيان هماهنگي لازم به عمل آمده است و تمهيدات توجيهي براي اين بازديدها در دانشگاه هاي اميركبير و شهيد بهشتي در دست اقدام مي باشد.

   بهنام واعظ اظهار داشت: پروژه هاي قابل بازديد بيش از 120 پروژة در حال انجام و تكميل شده مي باشد كه شامل 72 پروژة در دست اقدام و 51 مورد پروژه هاي به اتمام رسيده مي باشد.

    در اين تورها علاقه مندان مي توانند از جمله پروژه هاي تعمير و نگهداري هواپيماي فالكن، احداث استخر 2000 تني قير MC2، احداث ديوار ساحلي پل صد متري در محور بجنورد – آشخانه در جاده ويژه جنگل گلستان، و نيز از 16 پروژه به اتمام رسيده پايانه مرزي در مرزهاي عراق، افغانستان، آذربايجان، تركيه، تركمنستان، پاكستان و ارمنستان بازديد كنند.

    علاقه مندان پس از اعلام فراخوان مراكز دانشگاهي جهت بازديد مي توانند اقدام كنند.

لازم به ذكر است متخصصان و دانشگاهيان حوزة حمل و نقل نيز از اين پس مي توانند جهت آشنايي بيشتر با دستاوردها و اقدامات اجرايي وزارت راه و ترابري در جريان فرايند پروژه ها و مشخصات آنها از نزديك قرار گيرند.

     معاون ستاد اشتغال خاطرنشان كرد: در فاز نخست راه اندازي تورهاي شغلي در وزارت راه و ترابري از پروژه هاي داخل كشور بازديد انجام مي شود و در مراحل بعدي مي توان براي آشنايي با پروژه هاي مهم خارج از كشور نيز، تورهاي شغلي برگزار كرد.

     وي تأكيد كرد: با ايجاد تورهاي شغلي، متخصصان از طريق مراكز مربوطه مي توانند در جريان دقيق پروژه هاي انجام شده قرار گيرند. اين امر در توانمند سازي افراد در ابعاد فني و اقتصادي مفيد و مؤثر مي باشد.

     لازم به ذكر است مقدمات انجام تورهاي شغلي در جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت مدرس و جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي و در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه امير كبير در حال انجام مي باشد.

لینک