وزير راه و ترابري:

سرمايه گذاري روسيه تكميل راه آهن قزوين - رشت – آستارا را سرعت مي بخشد

وزير راه و ترابري تأكيد كرد: در صورت سرمايه گذاري روسيه را در محور راه آهن قزوين - رشت – آستارا موجب تكميل سريعتر اين پروژه و بهره برداري از آن مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي در مذاكره با رئيس راه آهن روسيه با اشاره به زمينة همكاري گسترده حمل و نقل ريلي بين دو كشور، اظهار داشت: ما قصد داريم راه آهن هزار كيلومتري تهران - مشهد را برقي كنيم كه روسها مي توانند در آن مشاركت داشته باشند. همچنين وزارت راه و ترابري سرمايه گذاري قابل توجهي را در احداث محور قزوين- رشت- آستارا آغاز كرده است.

وزير راه و ترابري خاطرنشان كرد: در مورد اتصال خطوط ريلي ايران و روسيه در گذشته از طريق جلفا اتصال خوبي برقرار بود كه جنگ ارمنستان و آذربايجان آن را قطع كرد و مسير بعدي از طريق سرخس و تركمنستان است كه به خاطر عبور از چند كشور مشكلاتي را به همراه دارد. همچنين از طريق كشتي هاي حمل واگن از بندر اميرآباد با روسيه ارتباط برقرار مي شود كه اين نيز پرهزينه است و محور اتصال ريلي از طريق آستارا مي تواند بهترين مسير باشد.

وي ادامه داد: زمينه همكاري هاي ايران و روسيه گسترده مي باشد و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران آمادگي لازم براي مذاكره و انجام توافقات لازم را دارا مي باشد.

ياكونين، رئيس راه آهن روسيه نيز در ديدار با مهندس رحمتي ابراز داشت: لازم است پس از سه سال مذاكره به يك نتيجه گيري در همكاري هاي حمل و نقلي دست پيدا كنيم و فرصت هاي موجود را از دست ندهيم و ما بر اين باوريم كه دورنماي خوبي را در پيش داريم.  وي اضافه كرد: با توجه به توافقاتي كه بين ايران، روسيه و هند انجام شد كريدور شمال - جنوب نتوانسته كارايي لازم را داشته باشد و بيشتر اين مشكلات مربوط به گمركات و مسايل نظير آن است.

 وي با اشاره به تعرفه هاي حمل و نقل ريلي بر ساخت سريع تر راه آهن  قزوين - رشت - آستارا تأكيد و بيان كرد: روسيه حاضر است كه به صورت فعالانه با ايران همكاري كند و در زمينه برقي كردن شبكه راه آهن تجربه بسيار خوبي در راه آهن روسيه وجود دارد، زيرا كه از 86 هزار كيلومتر راه آهن روسيه، 43 هزار كيلومتر آن برقي است.

رئيس راه آهن روسيه با اشاره به برقي سازي راه آهن در دماي 50 +  -  50 - درجه سانتيگراد پيشنهاد داد: براي تعيين تعرفه هاي حمل و نقلي ريلي لازم است كميته هاي متشكل از از نمايندگان دو كشور اين مسأله را بررسي و تعيين كنند.

رئيس راه آهن روسيه در رأس هيأتي بلندپايه در مورد توسعه و روابط حمل و نقل ريلي، نوسازي و خريد واگن، انتقال تكنولوژي و مباحث آموزش به ايران سفر و نمايشگاه حمل و نقل راه آهن روسيه را در تهران افتتاح كرد.

لینک