به دنبال درج گزارشاتي پيرامون افزايش عوارض و خرابي آزادراهها اعلام شد:

وزارت راه و ترابري،

 طرح واگذاري نگهداري آزادراههاي كشور را به اين وزارتخانه پيگيري مي نمايد

اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري با اشاره به (درج) مطالبي پيرامون افزايش عوارض و خرابي سطح آزادراهها در( جرايد و رسانه هاي عمومي)، طي اطلاعيه اي تصريح نمود: از آنجا كه حمل و نقل ارزان، سريع و مطمئن در گرو نگهداري مناسب و استفاده بهينه از تأسيسات زيربنايي بخش حمل و نقل جاده اي از جمله آزادراه هاست، هم اكنون طرح واگذاري امور نگهداري و راهداري آزادراه ها، به وزارت راه و ترابري جهت بازسازي اصولي و پاسخگو بودن به مردم شريف كشورمان در دست مطالعه و پيگيري است.

در اين گزارش آمده است؛ به استثناء آزادراه تهران – قم كه عوارض‌‌‌ آن رأساً توسط وزارت راه و ترابري دريافت مي شود، در خصوص ساير آزاد راه ها اين وزارتخانه طبق قانون فقط 15 درصد از عوايد عوارض مأخوذه را دريافت و مابقي مبالغ حاصل از اخذ عوارض توسط بانك ها به عنوان عمدة طرف هاي مشاركت وزارت راه و ترابري اخذ مي گردد.

اين گزارش حاكيست؛ وزارت راه و ترابري در جهت استانداردسازي نگهداري آزادراه ها، در حال پيگيري طرح واگذاري نگهداري آزادراه ها مي باشد تا بخشي از نقايص و مشكلاتي كه منجر به خرابي سطح آزادراه ها و يا افزايش عوارض مي گردد را بكاهد.

 شايان ذكر است براساس مواد 44 الي 47 فصل پنجم آئين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري، از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور، تحت عنوان « چگونگي بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي موضوع قانون فوق»، طرفهاي مشاركت مي بايست ضمن اتخاذ تدابير بايسته در جهت حفظ و نگهداري مستحدثات، طبق نقشه جات و مشخصات طرح به عنوان« نگهداري» و يا امور مربوط به تجديد ساختمان پيش بيني شده به عنوان« بهسازي» طرح، طبقه بندي و اجرا نمايند.

بر اين اساس و در جهت رفع نقايص و مشكلاتي كه بواسطه عدم رعايت و تحقق موارد قانوني در تعدادي از محورهاي آزادراهي ساخته شده از سوي طرف هاي مشاركت، منجر به افزايش عوارض و يا عدم ترميم خرابي سطح آزادراه ها شده است، وزارت راه و ترابري در حال پيگيري طرح واگذاري نگهداري آزادراهها توسط « وزارت راه و ترابري» است .

گفتني است؛ نگهداري آزادراههاي سراسر كشور مشمول 24 نوع عمليات راهداري و مرمت، از جمله نصب و ترميم گاردريل، ايجاد روشنايي جزيره مياني و كناره ها، تونل ها، نصب علائم ايمني انتظامي، اخطاري ، مسيرنما، يخ زدايي، خط كشي، رنگ آميزي، لكه گيري، روكش آسفالت و ... مي شود، كه اين امور بدون اعتبارات كافي به ويژه در آزادراهها، ميسر نبوده و اين وزارتخانه سهم قابل توجهي از اعتبارات بخش جاده اي را در جهت تحقق شعار « حمل و نقل ارزان ، سريع و مطمئن » مصروف اين موضوعات   مي نمايد. 

لینک