تخصيص 340 ميليارد ريال تسهيلات به بخش حمل و نقل خراسان شمالي

با تصويب كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري خراسان شمالي، از محل تسهيلات بنگاه هاي كارآفرين و اشتغال زايي زودبازده، 340 ميليارد ريال بابت 710 طرح به بخش حمل و نقل  اختصاص يافت.

از محل اين تسهيلات 430 دستگاه كاميون، 120 دستگاه ميني بوس، 100 دستگاه سواري كرايه بين شهري، 22 دستگاه اتوبوس و 38 دستگاه ماشين آلات راهداري به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي شود، كه با جذب اين مبلغ اشتغال زايي براي 1900 نفر در استان خراسان شمالي صورت مي گيرد.

شايان ذكر است؛ تاكنون 377 طرح با اعتبار 113 هزار و 735 ميليون ريال با اشتغال زايي 904 نفر به بانك هاي عامل معرفي شده است كه 61 طرح به مبلغ 11هزار و 838 ميليون ريال با 134 نفر اشتغال زايي اجرا،  و 7 طرح ديگر به مبلغ 3 هزار و 243 ميليون ريال با 61 نفر اشتغال زايي منعقد شده است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي؛ با جذب كامل اعتبارات تخصيص يافته تحول مهمي در بخش حمل و نقل استان خراسان شمالي ايجاد شده و ميانگين عمر ناوگان باري استان از 5/17 سال به 3/14 سال و ميانگين عمر ناوگان مسافربري از 12 سال به 5/8 سال كاهش خواهد يافت.

 

لینک