بازآموزي كوتاه مدت براي رانندگان كرمان

رانندگان حرفه اي استان كرمان با شركت در يك دوره بازآموزي، قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را فرا گرفتند.

در اين دوره آموزشي كه با حضور تعداد كثيري از رانندگان جاده اي برگزار شد، سروان نجفي فرمانده پليس راه كرمان – سيرجان « باغين» با بيان اينكه سوانح رانندگي در استان كرمان از كاهش مورد انتظار برخوردار نبوده است گفت: سرعت غيرمجاز، سبقت غير مجاز و انحراف به چپ مهمترين تخلفات رانندگي در جاده هاي استان كرمان هستند.

   فرمانده پليس راه باغين در ادامه مهمترين تخلفات راهنمايي و رانندگي شبانه توسط وسايط نقليه سنگين را نقص فني،  بويژه نقص چراغ هاي وسا يل نقليه عنوان نمود و حداكثر سرعت مجاز كاميون و اتوبوس را در جاده هاي اصلي 80 كيلومتر، در جاده هاي فرعي 70 كيلومتر، بزرگ راهها 100 كيلومتر و در اتوبانها 110 كيلومتر اعلام كرد و افزود: از اين پس طبق بخشنامه فرماندهي ناجا، نصب هرگونه باك اضافه توسط وسايط نقليه سنگين، به منزله حمل قاچاق سوخت محسوب شده و پليس راه با رانندگان ماشين هاي سنگين حامل باك اضافي برخورد مي نمايد، ضمن آنكه گواهينامه آن ها به مدت يك ماه توقيف و دفترچه كار آن ها به مدت شش ماه بي اعتبار خواهد شد.

 

لینک