دکتر نوريان رئيس سازمان هواشناسي كشور:

ايران اطلاعات اقليمي منطقه را به ساير نقاط دنيا منتقل مي كند

   ارتباط ماهواره اي مركز سويچ اتوماتيك هواشناسي ايران با مركز هواشناسي تاجيكستان طي مراسمي در شهر دوشنبه پايتخت اين كشور توسط كارشناسان فني سازمان هواشناسي كشور برقرار شد.

   با برقراري اين ارتباط ماهواره اي از اين پس اطلاعات هواشناسي تاجيكستان با كشورهاي آسيايي و جهان به روز مبادله خواهد شد.

  دكتر « عليمحمد نوريان» رييس سازمان هواشناسي جمهوري اسلامي ايران همزمان با برقراري اين ارتباط ماهواره اي گفت: جمهوري اسلامي ايران در زمان حاضر يكي از مراكز 9 گانه آسيا است كه اطلاعات اقليمي و ديده باني شده كشورهاي منطقه را به همراه اطلاعات ماهواره اي هواشناسي طبق قراردادهاي بين المللي به ساير نقاط دنيا منتقل و مبادله مي كند.

   وي با اشاره به اهميت كار هواشناسي اظهار داشت: با توافقي كه بين كشورهاي عضو « اكو» به عمل آمده، يك مركز اقليم شناسي در مشهد براي پيش بيني بلاياي طبيعي بويژه خشكسالي در كشورهاي اكو راه اندازي شده که با كسب اطلاعات جوي هشدارهاي لازم را براي سازمان خواربار جهاني و سازمان جهاني هواشناسي ارسال مي كند
لینک