پرونده ايرانسل در وزارت راه و ترابري بسته شد

متقاضيان خريد سيم كارتهاي ايرانسل در وزارت راه و ترابري پس از گذشت بيش از يكماه از ثبت نام، پرونده هاي خود را پس گرفتند . به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري اين وزارتخانه از چندين روز گذشته اقدام به ثبت نام و تكميل پرونده هاي متقاضيان كرد اما در هنگام واگذاري سيم كارت اعلام شد كه ايرانسل با شرايطي كه مقرر شده بود مخالفت كرده است .

علي زيبا كلام مديريت فروش ايرانسل طي نامه اي به اين وزارتخانه اعلام كرده بود : 360 دقيقه مكالمه رايگان براي مدت 6 ماه (هر ماه 60 دقيقه ) و حذف آبونمان 10 هزار ريال در ماه براي مدت 3 سال و عدم احتساب هزينه رومينگ داخلي براي كارمندان وزارت راه و ترابري در نظر گرفته شده بود.

ظاهراً ايرانسل با توجه به اعلام تعهدات، پس از ثبت نام از متقاضيان انجام تعهدات اوليه را منتفي دانسته است.

لینک