تكنولوژي F.R.P براي اولين بار در كشور استفاده شد

   مقاوم سازي و بهسازي پل ها با تكنولوژي جديد F.R.P براي اولين بار در كشور توسط اداره كل راه و ترابري استان هرمزگان انجام شد.

    به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري؛ اصول عملكردي شيت هاي F.R.P در مقاوم سازي خارجي با دور پيچ كردن سازه هاي بتني همانند نحوه عملكرد ورق هاي فولادي اتصال يافته به اين سازه ها (steel jacket)، پوشش هاي F.R.P در ستون ها و سرستون ها و تيرها به كار مي رود.

    بنا بر اين گزارش پل هاي P و P12  و P321 در محور قديم بندرعباس – ميناب كه پس از سيل در سال 71  تحت اثر عوامل شيميايي و مخرب محيطي قرار گرفته و بتن ستون ها و سرستون ها و تيرها در اغلب قسمتها دچار پوسيدگي و خوردگي و آرماتورهايش نمايان شده بود.

    اين پل ها كه در اثر نفوذ كلر دچار خوردگي و زنگ زدگي شديد شده بود، با توجه به احداث پل هاي جديد شور اول و دوم در آن محور، و با نظر به استفاده از اين محور به عنوان باند دوم بزرگراه بندرعباس – ميناب توسط اداره كل راه و ترابري هرمزگان در سال 84 جهت اجراي مقاوم سازي انتخاب شد.

    اين گزارش مي افزايد: در ابتداي امسال عمليات اجرايي آن ها آغاز شده و اكنون مقاوم سازي پل هاي مذكور با استفاده از ملات تعميري و پوشش F.R.P در حال اتمام مي باشد.

     لازم به ذكر است كه استفاده از اين تكنولوژي جديد در پل هاي بزرگ در ايران براي اولين بار در اين استان انجام شد كه علت انتخاب اين روش خصوصيات منحصر به فرد پوشش هاي F.R.P مي باشد.

     بنا بر اين گزارش از مزاياي روش F.R.P هزينه كمتر اجرا در مقايسه با روش هاي بازسازي، بالا بودن مقاومت در مقابل نيروهاي خمشي و برشي، داشتن مقاومت كششي، سهولت اجرا، ظرفيت جذب ارتعاشات، پايداري در مقابل تغييرات دما، مقاومت در برابر رطوبت، مقاومت در برابر عوامل شيميايي و مقاومت در برابر نور خورشيد و اشعه ماوراء بنفش مي باشد.

لینک