پس از جاري شدن سيل و انسداد پل واقع در كيلومتر 4 جاده كرج ـ چالوس :

اداره كل راه و ترابري استان تهران خواستار تشكيل جلسه شوراي تامين شهرستان كرج شد

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري مهندس صديقي مدير كل راه و ترابري استان تهران طي     نامه اي به فرماندار كرج با اشاره به بارندگيهاي اخير و انسداد پل موجود در كيلومتر 4 محور كرج ـ چالوس كه بدليل عبور تاسيسات، از قبيل لوله هاي آب، گاز، برق، لوله هاي عبور كابل تلفن ، از زير پل، كه سيلاب و رسوبات ناشي از جريان شرايط بحراني، امكان عبور مسيل را مشكل و باعث سرريز شدن رسوبات به روي جاده و نهايتاً قطع مسير ميگردد، از فرماندار كرج خواسته است تا با توجه به وجود رستورانها و ديواركشي هاي غير مجاز در حريم قانوني جاده كه امكان لايروبي و تخليه رسوبات زير پل ها به طرفين جاده و پاكسازي محور را مختل مي نمايد، جلسه ستاد حوادث يا شوراي تامين شهرستان با حضور نمايندگان مرتبط با تاسيسات فوق برگزار، تا سريعاً در مورد جمع آوري تاسيسات و تخريب قسمتهايي از ديوارهاي غير مجاز كه امكان و تسهيل تخليه رسوبات در شرايط بحراني را ضروري مي نمايد تصميم گيري گردد.

گفتني است در جريان بارندگيهاي اخير و جاري شدن رسوبات ناشي از جريان آب و گل و لاي همراه آن در زير پل كيلومتر 4 جاده كرج ـ چالوس اين محور موقتاً مسدود و پس از ساعتها با تلاش ماموران راهداري اداره كل راه و ترابري استان تهران و عوامل ذيريط بازگشايي گرديد .

 

لینک