پرداخت 130 ميليارد ريال به سرمايه گذاران بخش حمل و نقل كرمان

جهت استفاده از تسهيلات كارگاه هاي زود بازده 28 پرونده به ارزش ريالي 165 ميليارد ريال به كميسيون سرمايه گذاري حمل و نقل استان كرمان معرفي شده است.

مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان كرمان با اعلام اين خبر گفت: بعد از فراخوان متقاضيان سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل جاده اي، طي 7 ماه گذشته با بررسي هاي صورت گرفته تعداد 17 پرونده به ارزش ريالي 130 ميليارد ريال جهت اعطاي تسهيلات تصويب و متقاضيان جهت طي مراحل بعدي به بانكهاي عامل معرفي شدند.

مهندس ميرحسيني در ادامه با اشاره به توسعه حمل و نقل جاده اي استان در اين خصوص افزود: توسعه شركت هاي حمل و نقل جاده اي در بخش هاي كالا و مسافر، نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي و احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي اكثر اين طرح ها را شامل مي شود.

 

لینک