با حضور وزير راه و ترابري:

سامانه علايم الكتريكي خط آهن تهران - مشهد به بهره‌برداري مي‌رسد

سامانه علايم الكتريكي خط آهن تهران – مشهد در ايستگاه شاهرود روز پنجشنبه 11 آبان ماه با حضور وزير راه و ترابري به بهربرداري مي‌رسد. به ‌گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، با استفاده از اين سامانه، ايمني و سرعت قطارها در اين مسير افزايش مي‌يابد، ضمن آنكه خطاي انساني در كنترل ترافيك را كاهش مي دهد.مركز كنترل ترافيك (CTC) مسير تهران - مشهد كه به طور متمركز تمامي ايستگاه هاي اين محور را كنترل مي‌كند در شاهرود نصب شده است كه با افتتاح  اين سامانه، چرخه كنترل الكترونيكي رفت و برگشت قطارهاي محور 960 كيلومتري راه آهن دو خطه تهران- مشهد تكميل مي شود.براساس اين گزارش، با بكار گيري اين سامانه عبور قطارها از ايستگاه هاي بين راهي با سرعت 100 كيلومتر در ساعت امكان پذير خواهد شد. تا قبل از بهره برداري از سامانه علام الكتريكي قطارهايي كه قصد توقف و يا مسافر گيري در ايستگاه هاي بين راهي را نداشتند مجبور به كاهش سرعت قطار به 30 كيلومتر بودند. بدين ترتيب سرعت حركت قطار ها به بيش از سه برابر در ايستگاه ها خواهد رسيد.توضيح اينكه سامانه علايم الكتريكي مسير تهران - مشهد  با 26 اپراتور CTCكنترل  ايستگاه ها و حركت قطارهاي طول مسير مذگكور را بر عهده خواهند داشت.

لینک