مجري طرح جاده ويژه جنگل گلستان:

هر سه ثانيه يك خودرو از جاده گلستان عبور مي كند

 

مجري طرح جاده ويژه جنگل گلستان اعلام كرد: هر سه ثانيه يك خودرو از جاده گلستان عبور مي كند كه تأخير در بازسازي اين جاده آثار و تبعات قابل توجهي را در پي خواهد داشت.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس جواد توكلي تصريح كرد: وزارت راه و ترابري بر اساس رسالت خود از 60 سال گذشته محور ارتباطي گرگان – بجنورد كه 20 كيلومتر آن از حاشيه رودخانه دوغ واقع در جنگل گلستان عبور مي كند را تملك و احداث كرده است كه در اين مسير علاوه بر تردد محورهاي ترانزيتي و بارهاي بين استاني مورد استفاده مسافران و گردشگران و زائران مرقد مطهر حضرت رضا ( ع) قرار دارد.

وي ادامه داد: با تغيير شرايط جوي و جاري شدن سيل هاي مهيب در سال هاي 80 و 81 مسير موجود در جنگل گلستان به طور كلي تخريب شد و احداث راههاي موقت و انحرافي جوابگوي نيازها نبود.

مهندس توكلي توضيح داد: مطالعه طرح بازسازي اساسي جاده ويژه جنگل گلستان و تهيه نقشه هاي اجرايي در دي ماه 81 در اختيار سازمان محيط زيست قرار گرفت كه اين سازمان موافقت خود را با بازسازي جاده اعلام كرد.همچنين تفاهم نامه بازسازي جاده ويژه جنگل گلستان در بهمن ماه 83 بين وزارت راه، سازمان محيط زيست و مجري طرح منعقد و مقرر شد با تأمين اعتبار بازسازي محور موجود در حداقل زمان ممكن صورت پذيرد.مجري جاده ويژة جنگل گلستان تأكيد كرد: در هماهنگي انجام شده با سازمان محيط زيست اين سازمان ضمن تحويل موقت كمپ گلزار به پيمانكار، مجوز استقرار ماشين آلات و تجهيزات توليد مصالح سنگي و بتني و برداشت آب و مصالح از رودخانه را صادر كرد.

مهندس توكلي تأكيد كرد: عمليات بازسازي طرح جاده ويژه جنگل گلستان تاكنون با هماهنگي كامل با سازمان محيط زيست انجام شده است و هيچ گونه تخريب و حتي قطع يك درخت تاكنون در اين جاده صورت نگرفته است. وي اضافه كرد: همزمان با بازسازي جاده ويژه جنگل گلستان طرح گزينه شمالي به طول 170 كيلومتر در سال 84 ارائه شد كه اعتبار و بودجه لازم براي شروع اين پروژه به تصويب نرسيد و وزارت راه و ترابري تمام تلاش خود را در استفاده از امكانات موجود به كار برد تا اينكه 20 كيلومتر از اين محور به صورت دو خطه احداث و به بهره برداري رسيد و 20 كيلومتر ديگر نيز به زودي به بهره برداري مي رسد.مجري طرح جاده ويژه گلستان يادآور شد: اين مسير از راه روستايي به راه فرعي ارتقا پيدا كرده است. همچنين گزينه شمالي، گزينة مكمل خواهد بود كه مي توانند ترددهاي ترانزيت و تجاري را پوشش دهد. مهندس توكلي خاطرنشان كرد: 8 كيلومتر نخست جاده ويژه جنگل گلستان كه جز بحراني ترين نقاط اين جاده بوده، تكميل شده است و 7 كيلومتر باقي مانده به تمهيدات ايمن سازي كمتري نياز دارد.وي گفت: 10 دستگاه پل بزرگ و چندين دستگاه پل كوچك در مسير جادة ويژه جنگل گلستان احداث شده است و در هر 100 متر، معبري براي عبور حيوانات پيش بيني و تعبيه شده است.

مجري طرح جاده ويژه جنگل گلستان اعلام داشت: اميدواريم بازسازي كامل اين جاده تا پايان سال 86 تكميل شود و هرگونه تأخير در عمليات اجرايي، موجب وارد شدن خسارت هاي اجتماعي و سياسي قابل ملاحظه خواهد بود.

وي گفت: در برآورد كارشناسي براي يك دوره 30 ساله، 1700 ميليارد تومان تفاوت استفاده از گزينه داخل جنگل و گزينه شمالي برآورد شده است.

مهندس توكلي به ذكر نمونه اي پرداخت و اظهار داشت: در اتريش 500 كيلومتر راه از قلب جنگل عبور مي كند و مشكلي نداشته است و كشورهاي اروپايي نيز با اين موارد از مشكلات مواجه هستند، اما توسعه پايدار بايد مدنظر قرار گيرد.

وي در پايان توضيح داد: وزارت راه و ترابري متعهد شده است به تعداد درختاني كه در بازسازي طرح جاده ويژه جنگل گلستان قطع مي شود در مكان هايي كه سازمان محيط زيست اعلام مي كند، تحويل دهد. لازم به ذكر است دكتر فاطمه جوادي رئيس سازمان محيط زيست كشور در نامه اي به وزير راه و ترابري موافقت خود را با بازسازي كامل اين جاده از طريق قطع درختان و اصلاح پوزه هاي سنگي با شرايطي كه ذكر شده، اعلام كرده است.

لینک