ارتقاي كيفيت توليد و اجراي آسفالت 70 ميليارد ريال صرفه اقتصادي دارد

ارتقاي كيفيت توليد و اجراي آسفالت در كشور سالانه حداقل 70 ميليارد ريال منفعت نصيب كشور خواهد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، رئيس مؤسسه قير و آسفالت ايران اعلام كرد: سالانه بيش از 7000 ميليارد ريال در رابطه با توليد و اجراي آسفالت در كشور هزينه مي شود كه با اعمال تمهيدات مناسب از نظر رعايت ضوابط و استانداردها، استفاده از فناوري هاي جديد و مواد و مصالح داراي مشخصات، بكارگيري نيروي انساني مجرب، ماشين آلات و تجهيزات كاليبره و مطلوب و مديريت حاذق و نظارت مستمر، كيفيت كار مي توان 10 درصد از اين هزينه را كم كرد.

   مهندس اصغر نادري يادآور شد: در مؤسسه قير و آسفالت ايران، گروه طراحي و ارزيابي روسازي، گروه قير و آسفالت، گروه استانداردسازي و نظارت و گروه همكاري براي ايجاد كارگاه هاي نمونه براي توليد قير و آسفالت مشغول به فعاليت مي باشند.

    رئيس مؤسسه قير و آسفالت ايران، اظهار داشت: نظارت بر توليد و اجراي انواع و ارتقاء و بهبود خصوصيات مخلوط هاي آسفالتي در كشور تهيه و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم در زمينه هاي فني و اجرايي در رابطه با انواع قيرها مخلوط هاي آسفالتي، توليد و عمليات آسفالتي، صدور گواهينامه صلاحيت، انجام تحقيقات كاربردي و ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي از جمله وظايف اين مؤسسه است.لازم به ذكر است  سومين همايش قير و آسفالت ايران 23 آبان ماه در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

لینک