احداث اتوبان ساحلي خليج فارس

170 كيلومتر  اتوبان ساحلي شملچه – هنديجان،  دسترسي سريع و ايمن بوشهر و خوزستان را تا عراق فراهم مي نمايد. مدير كل راه و ترابري خوزستان با اعلام اين خبر گفت: اين محور مواصلاتي استراتژيك، بنادر هنديجان، ماهشهر، آبادان،  خرمشهر و منطقه شلمچه را از طريق محور 4 بانده به هم متصل مي نمايد.بنا بر گزارش اداره كل روابط عمومي ؛ خيراله خادمي اين محور را در توسعه تجاري و صنعتي شيلات،  پتروشيمي، مناطق آزادراه، مجتمع هاي بندري و نيز رونق گردشگري و دسترسي به بازار عراق مؤثر دانست و افزود: تاكنون در مقطع محور شملچه – خرمشهر، هشتاد درصد اين اتوبان اجرا شده و طي چند ماه آينده به پايان خواهد رسيد، همچنين در محور خرمشهر به آبادان اين بستر آماده و قابل استفاده است. وي محور آبادان – ماهشهر را مهمترين بخش اين طرح ملي ياد كرد و افزود: از سمت آبادان مراحل اجرايي 10 كيلومتر از اين پروژه آغاز شده و اخيراً مقدمات كار براي اجراي طرح از محور ماهشهر به آبادان نيز فراهم گرديده است. مدير كل راه و ترابري خوزستان با اشاره به اينكه محور ماهشهر _ هنديجان نيز از پيشرفت فيزيكي مناسبي برخوردار است، اظهار داشت: براي پروژه شلمچه به خرمشهر كه تا پل نو امتداد دارد، بيش از 4 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گفته وي با اتمام طرح اتوبان ساحلي خوزستان ومرتبط شدن آن به اتوبان ديلم، گناوه و برازجان در ساحل بزگر خليج فارس، شاهد يك محور مواصلاتي استراتژيك در خوزستان، بوشهر و هرمزگان خواهيم بود، بويژه اينكه اين محور در كنار طرح هاي عظيم نفت و گاز پارس جنوبي و مجتمع هاي بزرگ بندري خرمشهر، امام خميني، بوشهر، شهيد رجايي و مناطق ويژه پتروشيمي خوزستان قرار مي گيرد.

لینک