پل 12 ميليارد ريالي « كره بند» در بوشهر احداث مي شود

عمليات اجرايي پل بزرگ كره بند و راه روستايي دهنو – زردكي در استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي؛ پل بزرگ كره بند در راستاي خدمات رساني به مناطق محروم مرزي با اعتبار 1 ميليارد و 200 ميليون تومان طي دو سال احداث مي شود كه بخشي از اين اعتبار امسال و مابقي آن در سال آتي هزينه مي گردد.

اين گزارش حاكيست؛ اين پل كه در جوار قطب هاي مهم اقتصادي و 20 كيلومتري مزارع كشت ميگو واقع شده است، قبل از هفته دولت در شهريور ماه سال 1386 به بهره برداري مي رسد.

شايان ذكر است اين پل مهم داراي 150 متر طول، 5 دهانه 25 متري و 2 دهانه 5/12 متري است كه طرفين پل را به هم مرتبط مي سازد.

همچنين كلنگ عمليات بهسازي راه روستايي دهنو – زردكي به زمين زده شد،كه قرار است با اعتبار 13 ميليارد ريال ضمن احداث 10 كيلومتر از اين مسير، بهسازي و روكش آسفالت محور موجود و بهره برداري كامل از آن تا ارديبهشت ماه سال آينده صورت پذيرد.

اين گزارش مي افزايد: اداره كل راه و ترابري استان بوشهر احداث محورهاي ارتباطي جايگزين را در دستور كار دارد، تا در آينده به عنوان پشتيبان و جايگزين راه هاي فعلي مورد استفاده اهالي منطقه و وسايل نقليه ترانزيتي قرار گيرد.

لینک