مهندس شريعتي كوه بنايي

سرپرست معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل شد

   وزير راه و ترابري در ابلاغي مهندس عبدالرضا شريعتي كوه بنايي معاون امور مجلس و هماهنگي استان ها را به سمت سرپرست معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل منصوب كرد.

در اين ابلاغ آمده است: اميد است با همكاري و تعامل مديران مجموعه معاونت مذكور و سازمان ها و شركت هاي تابعه در راستاي پيشبرد اهداف و وظايف محوله موفق باشيد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، مهندس محمد رحمتي، وزير راه و ترابري ضمن تشكر از زحمات دكتر بهبهاني در طول مدت تصدي معاونت مذكور با استعفاي وي موافقت و آرزوي موفقيت براي وي كرد. دكتر حميد بهبهاني معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري به منظور ثبت در انتخابات شوراي شهر تهران از سمت خود استعفا كرده است.

لازم به ذكر است دكتر حميد بهبهاني عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت مي باشد و پيش از اين معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران بوده است.

 

لینک