21 پروژه راه روستايي در هرمزگان به بهره برداري مي رسد

 تا پايان سال جاري 21 پروژه راه روستايي در استان هرمزگان به بهره برداري مي رسد.

 مهندس سيد محمد علي حسين رباط، معاون راه روستايي هرمزگان با بيان اين مطلب گفت: احداث 107 پروژه راه روستايي در سطح استان پيش بيني شده است كه تعداد 53 پروژه هم اكنون فعال بوده و از پيشرفت فيزيكي مطلوبي برخوردار است، همچنين 32 پروژه در حال مرحله مناقصه است و 22 پروژه باقي مانده مراحل مطالعاتي را سپري مي كند.

وي خاطرنشان ساخت : تعداد 12 پروژه با اعتبار 7500 ميليون ريال افتتاح گرديده و 11 پروژه با اعتبار 1085 ميليون ريال تا بهمن ماه و 10 پروژه با اعتبار 13100 ميليون ريال تا آخر سال به اتمام مي رسد.

وي با اشاره به اينكه راههاي روستايي جديد شامل شهرستان هاي بندرعباس، ميناب، بستك، حاجي آباد، رودان، گاوبندي و جاسك مي شود افزود: حدود 450 روستاي بالاي 20 خانوار داراي راه مناسب مي باشند و حدود 870 آبادي داراي سكنه از راه مناسب برخوردار نيستند.

وي گفت: هنوز قريب به 570 روستا از راه خاكي استفاده مي كنند و تاكنون اعتباري جهت ارتقاء يا آسفالت اين مسيرها تصويب نشده است.

لینک