دو انتصاب جديد در استان خوزستان

 معاون جديد راهسازي خوزستان منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي؛ عنايت اله نظريان سياهپوش با حكم مدير كل راه و ترابري اين استان، معاون راهسازي اداره كل راه و ترابري خوزستان شد.

همچنين با حكم خيراله خادمي آقاي اتابك زراسوندي به سمت سرپرست اداره راه و ترابري شهرستان اهواز منصوب گرديد.شايان ذكر است از زحمات و تلاش هاي محمدرضا دارابي معاون سابق راهسازي اداره كل و هادي چمن زاده رئيس سابق اداره راه و ترابري اهواز تقدير به عمل آمد.

 

لینک