راه آهن اراك – خسروي؛ هر كيلومتر 500 هزار تومان

مدير كل راه و ترابري استان كرمانشاه از شروع پروژه راه آهن اراك – خسروي در كرمانشاه خبر داد و گفت: طول اين خط آهن حدود 570 كيلومتر است كه از اين مقدار، بيش از 250 كيلومتر به كرمانشاه و ايستگاه بزرگ آن تعلق خواهد گرفت.وي تصريح كرد: هم اكنون بين 50 الي 52 كيلومتر از اين خط آهن در استان كرمانشاه در حال احداث است، كه از سمت استان همدان به كرمانشاه اجرا مي شود و از 60 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است.وي در مورد ايستگاه بيستون و نحوه مناقصه آن يادآور شد: مناقصه اين ايستگاه توسط وزارت راه و ترابري، حوزه شركت توسعه زيربناهاي حمل و نقل در حال اجرا است كه به زودي پيمانكار آن مشخص خواهد شد و در سال جاري احداث آن آغاز مي گردد.عطاء ا... قادري گفت: هر كيلومتر از اين راه آهن 500 ميليون تومان هزينه دربر دارد و امسال 14 ميليارد تومان اعتبار به اين طرح اختصاص يافته است. وي همچنين گفت: پل غربي قره سو از پيشرفت فيزيكي مناسبي برخوردار است، به طوري كه اين طرح از برنامه زمان بندي جلو بوده و در آذرماه امسال بهره برداري مي شود.

وي اعتبار در نظر گرفته شده براي پل سوم قره سو را 800 ميليون تومان دانست و گفت: 550 كيلومتر راه آسفالته روستايي در استان احداث مي شود كه طي 6 ماهه اول امسال بيش از 155 كيلومتر آن به اتمام رسيده و 395 كيلومتر مابقي نيز بهار 86 به بهره برداري مي رسد.

مدير كل راه و ترابري كرمانشاه خاطرنشان ساخت: طي 5 الي 7 سال، كل راههاي شني استان به خصوص مسيرهاي دسترسي روستاهايي با بيش از 20 خانوار آسفالته خواهد شود.

 

لینک