برگزاري سمينار ملي رنگ هاي ترافيكي در تهران

اولين سمينار ملي رنگ‌هاي ترافيكي، خط‌كشي و ايمني راه‌ها با هدف بررسي مشكلات كيفي، پايداري و اجراي رنگ‌هاي ويژه خط‌كشي راه‌ها با مشاركت پژوهشكده پليمر و پتروشيمي و پژوهشكده وزارت راه و ترابري طي روزهاي 21 و 22 آبان برگزار مي‌شود .دبيرخانه پژوهشكده پليمر پتروشيمي ايران به منظور بررسي مشكلات و نقايص موجود در رنگ‌هاي ترافيكي توليد، اجرا و سرويس‌دهي از صاحب نظران و اساتيد متخصص جهت حضور و ارايه مقاله در اين سمينار دعوت كرده است. همچنين نمايشگاه جانبي دستاوردهاي صنعت خط‌كشي راه‌ها همزمان با سمينار برگزار مي‌شود كه صاحب نظران مي‌توانند از آخرين دستاوردهاي صنعت خط‌كشي بازديد كنند.براساس اين گزارش موضوعات اصلي سمينار به اجرا، تعمير و ترميم خط‌كشي، توليد و كاربرد دانه‌هاي شيشه‌اي در خط‌كشي، نقش خط‌كشي در بهبود ايمني راه‌ها، ماشين‌آلات توليد و اجراي خط‌كشي، روش‌هاي رفع عيب انواع خط‌كشي، روش‌هاي كنترل كيفي و بازرسي خط‌كشي‌ها، بررسي فني و اقتصادي رنگ‌ها و مصالح مصرفي در خط‌كشي و تازه‌هاي علمي در زمينه نوع رنگ، روش‌هاي اجرا و ماشين آلات خط‌كشي اختصاص يافته است.

 

لینک