استفاده از الياف پليمري در افزايش مقاومت سازه پلها

براي نخستين بار در استان خوزستان از الياف پليمري در ترميم و افزايش مقاومت سازه پلها استفاده شد.خادمي مدير كل راه و ترابري خوزستان با اعلام اين خبر گفت: تركيب الياف پليمري شامل فولاد و پليمر است كه كاربرد آن ها در اين شيوه علاوه بر حجم و ابعاد كم، تأثير قابل توجهي در افزايش باربري سازه ها ايجاد مي نمايد.

مهندس خادمي ارزاني و سرعت بالاي اجراي اين شيوه را از مزيت هاي آن نام برد و افزود: هم اكنون از اين شيوه در پل آبادان – سربندر كه قسمت هايي از اجزاء آن در معرض بارهاي خنثي و كششي قرار دارند، نظير دال، پايه و كوله ها استفاده مي شود.

وي افزود: از نظر زماني و هزينه اي، با اين شيوه 30 درصد سريع تر و با كيفيت بهتري به ترميم و افزايش مقاومت سازه    پل ها دست مي يابيم .

 وي استفاده از اين شيوه را براي نخستين بار در استان خوزستان، از ابتكارات راهداري ياد كرد.

لینک