اخبار فارس

180 هزار كيلومتر راه به ارزش 60 هزار ميليارد تومان

در بخش راه ، هنوز فرهنگ سازي به شكل كامل صورت نگرفته است و اگر اهميت راه براي مردم و مسئولين روشن شود ، آن وقت اجازه نخواهند داد كه به جاده ها تعرض شود و زيان هاي اقتصادي و اجتماعي به كشور وارد شود .

محمد حسين هوايي ، معاون راهداري و شهرستانهاي وزارت راه و ترابري كه در جمع مديران ، معاونين و رؤساي شهرستانهاي اداره كل راه و ترابري استان فارس سخن مي گفت با بيان اين مطلب تصريح كرد : هم اكنون كه بيش از 100 هزار كيلومتر راه روستايي ، 80 هزار كيلومتر آزادراه و راه اصلي و 90 فرودگاه عملياتي در كشور داريم بايد از آنها حفاظت كنيم چراكه اين ميراث گرانبها نزديك به 60 هزار ميليارد تومان ارزش دارد و اگر بخواهيم اين 180 هزار كيلومتر را احداث كنيم ، زماني 90 ساله نيازمنديم . بايد آگاه باشيم كه با چه وظيفه خطيري روبرو هستيم . مهندس هوايي گفت : بايد واقعيت ها را بشناسيم چراكه امروز در دنياي پر تلاطم فعلي هر كشوري بر حسب امكانات، استعدادها و پيشينه تاريخي خود در حال توسعه است .

 

4 پل با  2 ميليارد تومان اعتبار دركازرون احداث شد

رئيس اداره راه و ترابري شهرستان كازرون گفت : چهارپل بزرگ با اعتبار بالغ بر 2 ميليارد تومان در شهـرستان كازرون احداث و به بهره برداري رسيد .

عبدالكريم پناهي افزود : اين پل ها در طول 10 كيلومتر رودخانه شاپور به بهره برداري رسيده است و از مزاياي احداث آن ايجاد ارتباط بين كازرون و شيراز و منطقه شاپور با مجموعه روستاهاي تنگ چوگان و جاده اصلي قائميه _ بوشهر به روستاهاي بوشگان است .

رئيس اداره راه و ترابري كازرون تصريح كرد : اين پل ها شامل تنگ چوگان كشكولي با دو دهانه 35 متري ، پل بوشگان ديلمي با 1 دهانه 50 متري ، پل بزرگ شاپور داراي يك دهانه 60 متري و پل عابر پياده بوشگان ميرزايي به طول 104 متر با 2 دهانه 32 متري و يك دهانه 40 متري مي باشد .

 

روكش و لكه گيري آسفالت در استان فارس با جديت آغاز مي شود

مهندس سيد جليل حجازي مدير كل راه و ترابري استان فارس در اولين گردهمايي رؤساي اداره راه و ترابري شهرستانهاي استان فارس در سال 85 گفت : مهمترين دستور كار و بحث جدي امسال روكش و لكه گيري آسفالت در راههاي فرعي و روستايي است .

وي افزود : با وجود اينكه حجم كار در فارس زياد است و از ملزومات اجراي كار نيز وقت و اعتبار كافي است با تلاش بي وقفه سعي خواهيم كرد پروژه ها به موقع به بهره برداري برسد .

مهندس حجازي انجام سريع پروژه ها را مستلزم مديريت ، برنامه ريزي و شناسايي نقاط مورد نظر دانست و تصريح كرد : هر شهرستاني سريعتر كارهايش را انجام دهد و كار را با برنامه ريزي دقيق و صحيح شروع كند اعتبار بيشتري به او تعلق مي گيرد .

وي از مديران خواست كار آسفالت و لكه گيري جاده هاي محدوده خود را با برنامه ريزي شروع كنند .


 

 

 

 

 

لینک