سيستم Wireless و اتوماسيون اداري در حمل و نقل و پايانه هاي كرمان

   اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان كرمان در راستاي تحقق بخشيدن به دولت الكترونيك و ايجاد روش هاي نوين اداري،  به سيستم اتصال بدون سيم به اينترنت " Wireless" و اتوماسيون اداري مجهز شد.

   ناصر ميرزايي رئيس اداره برنامه ريزي و بودجه اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي كرمان با اعلام اين خبر گفت: اين اداره كل از طريق جذب اعتبارات استاني اقدام به نصب و راه اندازي سيستم Wireless جهت اتصال دايمي به شبكه جهاني اينترنت و همچنين برقراري VAN جهت ارتباط با سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور نموده است.

   وي اين اقدام را بستر مناسبي جهت اجراي برنامه هاي تحت وب سازمان و همچنين استفاده از اينترنت با سرعت 256kb دانست.

    وي در ادامه با اشاره به راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري در سطح اين اداره كل افزود: در فاز نخست، سيستم اتوماسيون اداري گردش نامه هاي وارده و در فاز دوم گردش نامه هاي صادره نيز به صورت مكانيزه با استفاده از شبكه داخلي و بدون مصرف كاغذ انجام مي گيرد.

 

لینک