افتتاح كارخانه 160 تني آسفالت در حسن آباد جرقويه

 كارخانة 160 تني آسفالت و كارگاه توليد مصالح در حسن آباد جرقويه بهره برداري شد.

دكتر كامران نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در مراسم بهره برداري از اين كارخانه گفت: پيش از احداث اين كارخانه، آسفالت از راه هايي دور به شرق اصفهان و منطقة جرقويه حمل مي شد، كه هم هزينه بر بود و هم زمان زيادي صرف مي شد، كه اميد است تحولي در اين زمينه ايجاد شود.

وي اظهار اميدواري كرد: كه در بخش شرق اصفهان با برخورداري از اين امكان حدود 300 كيلومتر از راههاي حوزة استحفاظي زيرپوشش آسفالت گرم خواهد رفت.

 شايان ذكر است با استقرار كارخانة آسفالت با ظرفيت اسمي 160 تن در ساعت و كارگاه سنگ شكن زمينة رشد و توسعة قابل توجهي در 4 بخش محروم جرقوية عليا و سفلي، جلگه و  بن رود  در جنوب شرق شهرستان اصفهان فراهم شده و با بهسازي و روكش آسفالت گرم راهها، امكان تردد ايمن و روان، براي مردم منطقه فراهم خواهد شد.

 

لینک