فيلم هاي آموزشي هشدارهاي ايمني در راه آهن شمال ساخته مي شود

به منظور آشنايي با خطرات ناشي از عدم رعايت نکات ايمني ساکنان حاشيه خطوط راه آهن در عبور از روي خطوط وگذرگاههاي غير مجاز، فيلم هاي کوتاه هشدارهاي ايمني در راه آهن شمال ساخته مي شود.

مديرکل راه آهن شمال گفت: اين ناحيه داراي403کيلومتر خط آهن مي باشد و با توجه به شرايط خاص جغرافيايي و اقليمي استان هاي شمالي کشور، بيشتر اين خطوط از مناطق مسکوني شهرها و روستا ها عبور مي کند که رعايت موارد ايمني از سوي ساکنان حاشيه خطوط راه آهن الزامي است.    

"فرهاد ظهور پرواز" افزود: اين فيلم هاي آموزشي به صورت داستاني کوتاه و ميان پرده هاي نمايشي با محتواي هشدارهاي ايمني به کودکان و نوجوانان و آگاه کردن آنها از خطرات پرتاب سنگ به قطارها، عبور از گذرگاههاي غيرمجاز وروي خطوط در مرحله فيلم برداري است.

وي اظهار داشت: اين فيلم هاي آموزشي 13قسمت مي باشد که پس از تدوين از شبکه استاني مازندران پخش مي شود و سپس با هماهنگي سازمان آموزش پرورش و نهضت سواد  آموزي استان هاي مازندران و گلستان در مدارس ابتدايي و راهنمايي مناطق حاشيه خطوط به نمايش درخواهد آمد.

به گفته مديرکل راه آهن شمال، ممنوع بودن عبور افراد از روي خطوط، ممنوعيت عبور و چراي دام در حاشيه خطوط، ممنوعيت ايجاد گذرگاههاي غير مجاز، ضرورت عبور افراد و خودروها از گذرگاههاي مجاز و حتي المقدور از گذرگاههاي با مستحفظ و غير همسطح از جمله محورهاي مورد بحث فيلم هاي آموزشي است.

ظهور پرواز تصريح کرد: همچنين در اين فيلم ها استرس هاي ناشي از رعايت نکردن مقررات توسط ساکنان حاشيه خطوط به لکوموتيورانان، تبعات منفي برخورد خودروها  با قطار و خطرات ناشي از سنگ پراني به قطارها به نمايش در مي آيد.

وي افزود: علاوه بر ساخت اين ميان پرده هاي نمايشي، ساخت يک کليپ نمايشي و نيز مستند آموزشي که موضوعات مختلف حمل ونقل ريلي را مورد بررسي قرار خواهد داد در دست بررسي است.

لینک