كمربندي جبل دراك بازسازي اساسي مي شود

عمليات اجرايي بازيافت و بهسازي كمربندي شمالي شيراز معروف به كمربندي جبل دراك، حدفاصل پل ميرزاي شيرازي تا ميدان رودكي به طول 11 كيلومتر آغاز شده است.

   مهندس سيد جليل حجازي مدير كل راه و ترابري استان فارس با بيان اين مطلب افزود: سال گذشته حدود 2/4 كيلومتر از اين مسير، حدفاصل پزشكي قانوني تا شهرداري منطقه 6 بازيافت روكش آسفالت شد.

   وي تصريح كرد: كمربندي شمال شيراز به دليل واقع شدن در دامنه كوه دراك با هجوم آبهاي سطحي مواجه بوده و از آنجايي كه كمربندي ارتباطي محور شيراز – اصفهان، شيراز – سپيدان، شيراز – بندرعباس و شيراز – بوشهر است، اين حجم ترافيك بالا به فرسايش اين محور منجر شده است.

   مهندس حجازي گفت: اين محور به دليل نداشتن شانه راه مناسب و كانال هدايت آب، پس از نفوذ       آب هاي سطحي در لايه زيرسازي دچار درصد بسيار بالايي خرابي، از جمله ترك هاي طولي، عرضي، نشت، ترك هاي موزاييكي و پوست سوسماري شده است.

   مدير كل راه استان فارس اعتبار مورد نياز بازيافت و روكش آسفالت محور مذكور را بالغ بر يك ميليارد تومان اعلام كرد.

لینک